dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

อียิปต์

อียิปต์ 5 วัน 2 คืน ( MS)

เมืองไคโร - เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี-อเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่น้ำไนล์-พิพิธภัณฑส์ ถานแห่งชาติอียิปต์– ตลาดข่าน เอลคาลิลี่

อียิปต์ 6 วัน 3 คืน (KU)

เมืองอเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-กรุงไคโร – ล่องเรือแม่น้ำไนล์-มหาปีรามิด-เมืองเมมฟิส-เมืองซัคคาร่า-ตลาดข่านเอลคาลีลี-พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติอียิปต์

อียิปต์ 8 วัน 6 คืน ล่องเรือสำราญ (MS)

กรุงไคโร-เมืองกีซ่า – มหาปีรามิต – สฟิงซ์-เมือง อาบูซิมเบล-มหาวิหารอาบูซิมเบล-เสาหินโอเบลิสก์-ทะเลสาบนัสเซอร์-ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ-คอมออมโบ-เมืองเอ็ดฟู – วิหารเอ็ดฟู – วิหารลักซอร์-สุสานฟาโรห์-วิหารฮัคเชฟซุต-มหาวิหารคาร์นัค-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

อียิปต์ 9 วัน 6 คืน ล่องเรือสำราญ (KU)

เมืองโซฮัค-เรือสำราญ-ล่องแม่น้ำไนล์ – วิหารลักซอร์ – มหาวิหารคาร์นัค – หุบผากษัตริย์-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - สุสานของฟาโรห์อา เมนโฮเทปที่ 3 –เมืองเอ็ดฟู-วิหารคอม-ออม-โบ-ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา-วิหารเอ็ด-ฟู-คอมออมโบ-เขื่อนยักษ์อัสวาน-อาบูซิมเบล-เมืองเมมฟิส-มหาปีรามิด-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์


แสดง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176