dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

อินเดีย

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 6 วัน

ดินแดนสวรรค์ ใต้หิมาลัย ชมงดงามของ ทัชมาฮาล เยือนอัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ ศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมูและแคชเมียร์ ชม สวนชาลิมาร์ ขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ชม สวนนิชาน ชม จามามัสยิด ชมมัสยิดเขียว ศรีนาคา

อินเดีย เดลลี อัครา ชัยปุระ 4 วัน

วัดอัครชาดาม - เมืองอัครา -ชมทัชมาฮาล -อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ - ชมอัคราฟอร์ท - เมืองชัยปุระ -เมืองฟาติปูร์ สิครี - พระราชวังแอมเบอร์ - พระราชวัง City Palace - พระราชวังแอมเบอร์

พุทธสังเวชนียสถาน 7 วัน อินเดีย –เนปาล

เมืองเดลลี -เมือง ปัตนะ - เมืองราชคฤห์ ขึ้น เขาคิชฌกูฎ -วัดเวฬุวันมหาวิหาร - สักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา -ชมสถูปบ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา เมือง พาราณสี - สักการะ ธัมเมกขสถูป- ล่องเรือแม่น้ำคงคา เมือง กุสินารา -สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน -นมัสการ มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้า - สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ - ชม ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

มุมไบ 5 วัน สัมผัสกับ 4 มรดกโลก

มุมไบ - ประตูสู่อินเดีย - ถ้ำเอเลแฟนต้า - เมืองออรังคบาด - หมู่ถ้ำอชันตา บีบีกา มักบารา - ถ้ำวิหารแอลโลร่า - วัดกริชเณศวร - ป้อมเดาลาตาบัด - มุมไบซิตี้ทัวร์ - มหาวิทยาลัยบอบเบย์ สถานี รถไฟกลางของมหานครมุมไบ - Victoria Terminus - บ้านมหาตมะ คานธี Crawford Market

มุมไบ ออรังคบัต ถ้ำอชันต้า แอลโรล่า 6 วัน

มุมไบ (บอมเบย์) - เมืองที่มีทะเลอาระเบียนโอบล้อมอยู่สามด้าน เป็นศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย - ชม พิพิธภัณฑ์ปริ้นซ์ ออฟ เวลส์ - เมืองออรังคบัต - ถ้ำอชันต้า - ชม ป้อมเดาลาตาบัด - ถ้ำแอลโรล่า ออรังคบัต - ชม บีบี กา มักบารา วัดสิทธิวินัยยัค ประตูสู่อินเดีย

เลห์ – ลาดัคห์ ทิเบตน้อยหลังปราการหิมาลัย 7 วัน

เมืองเลห์ เมืองที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,500 เมตร - ชมเจดีย์ สันติภาพ - ชม พระราชวังเลห์ -ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ Leh Bazar - ชม Khardungla Pass - วัดติกเซย์ - ทะเลสาบพันกองนิวเดลี - วัดดอกบัว - วัดพระแม่ลักษมี

อินเดีย 5 วัน (บอมเบย์ – ออรังกาบัด)

เมืองมุมไบ - ชมความงามของนครลอนดอนแห่งอินเดีย - เมืองนออรังกาบัด - ถ้ำอะชันตา- ถ้ำเอลโลร่า ความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ้ำ 34 ถ้ำ ซึ่งเป็นของ พุทธสถาน 12 ถ้ำ เทวสถานในศาสนาฮินดู 14 ถ้ำ และ ศาสนสถานของเชนอีก 8 ถ้ำ

อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน แสวงบุญสังเวชนียสถาน

ตามรอยพระพุทธเจ้า - สถานที่ประสูติ ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพพาน - สัมผัสทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก - แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ลุมพินี-สารนาถ-พุทธคยา-กุสินารา นมัสการสถูปพุทธคยา - ชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ - ชมบ้านนางสุชาดา ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา -ชมสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์


แสดง 8 จากทั้งหมด 9 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176