เชียงใหม่ - ญี่ปุ่น

เชียงใหม่ - ญี่ปุ่น
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (อิสระ 1 วัน)

วัดโทไดจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาทโอซาก้า - วัดน้ำใส - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • 27 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 14 ส.ค. 2567
 • 26 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 3 ต.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
เชียงใหม่ - ญี่ปุ่น
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า คามิโคจิ 6วัน 4คืน

ปราสาทโอซาก้า - มิตซุยเอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์ - อุทยานคามิโคจิ - ถนนเมืองเก่าซันมาจิ - สะพานนาคะบาชิ - ศาลเจ้าเฮอัน - กิจกรรมชงชา - ร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 29,999.-
 • 8 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
เชียงใหม่ - ญี่ปุ่น
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา Freeday 5วัน 3คืน

ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - กิจกรรมชงชา - วัดคินคะคุจิ - ริงกุเอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น 23,999.-
 • 25 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 1 ส.ค. 2567 - 5 ส.ค. 2567
 • 15 ส.ค. 2567 - 19 ส.ค. 2567
 • 22 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 9 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
 • 26 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 3 ต.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567

แสดง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ