เกาหลี

เกาหลี โซล ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน

ห้องสมุด STARFIELD SUWON – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซอง - CAFE PALETSCENT - ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์ - สวนป่ากรุงโซล - ถ่ายรูปกับมหาลัยอีฮวา – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด - พระราชวังถ็อกซูกุง - ดิวตี้ ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดสตรีทฟู้ด - ตลาดเมียงดง

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
 • 1 ต.ค. 2567 - 5 ต.ค. 2567
 • 3 ต.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567
 • 5 ต.ค. 2567 - 9 ต.ค. 2567
 • 7 ต.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 21 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
 • 25 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
 • 27 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
 • 29 ต.ค. 2567 - 2 พ.ย. 2567
 • 31 ต.ค. 2567 - 4 พ.ย. 2567
 • 1 พ.ย. 2567 - 5 พ.ย. 2567
 • 3 พ.ย. 2567 - 7 พ.ย. 2567
 • 5 พ.ย. 2567 - 9 พ.ย. 2567
 • 7 พ.ย. 2567 - 11 พ.ย. 2567
 • 9 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567

เกาหลี ปูซาน 5วัน 3คืน

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซองโด สกายวอร์ค – ตลาดแฮอุนแด - THE BAY 101 - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางCOSMETIC – CORALANI CAFE – วัดแฮดง ยงกุงซา – ช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สะพานควังอัล - นั่งรถไฟสกาย แคปซูล - ซองซาโพ สกายวอร์ค - ดิวตี้ ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชี - หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล

ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • 1 ต.ค. 2567 - 5 ต.ค. 2567
 • 3 ต.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567
 • 4 ต.ค. 2567 - 8 ต.ค. 2567
 • 5 ต.ค. 2567 - 9 ต.ค. 2567
 • 6 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
 • 7 ต.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567
 • 8 ต.ค. 2567 - 12 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
 • 14 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 20 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 21 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567

เกาหลี โซล ใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน 3คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ – สักการะขอพรวัดชินฮึงซา - ไร่แอปเปิ้ล – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ COSMETIC – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด - พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
 • 30 ก.ย. 2567 - 4 ต.ค. 2567
 • 1 ต.ค. 2567 - 5 ต.ค. 2567
 • 2 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567
 • 3 ต.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567
 • 4 ต.ค. 2567 - 8 ต.ค. 2567
 • 5 ต.ค. 2567 - 9 ต.ค. 2567
 • 6 ต.ค. 2567 - 10 ต.ค. 2567
 • 7 ต.ค. 2567 - 11 ต.ค. 2567
 • 8 ต.ค. 2567 - 12 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
 • 14 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567

เกาหลี โซล 5วัน 3คืน

ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซอง - CAFE PALETSCENT - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – ตลาดควางจัง - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด - พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
 • 1 ก.ค. 2567 - 5 ก.ค. 2567
 • 2 ก.ค. 2567 - 6 ก.ค. 2567
 • 3 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567
 • 5 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 6 ก.ค. 2567 - 10 ก.ค. 2567
 • 7 ก.ค. 2567 - 11 ก.ค. 2567
 • 8 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
 • 9 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567
 • 10 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
 • 12 ก.ค. 2567 - 16 ก.ค. 2567
 • 13 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567
 • 14 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567
 • 15 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567
 • 16 ก.ค. 2567 - 20 ก.ค. 2567

เกาหลี ปูซาน 5วัน 3คืน

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ชมวิวซองโด สกายวอร์ค – ตลาดแฮอุนแด - ชมวิวตึก THE BAY 101 - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – เช็คอินคาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE – วัดแฮดง ยงกุงซา – ช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สะพานควังอัล - นั่งรถไฟปุ๊กปิ๊ก สกาย แคปซูล - ซองซาโพ สกายวอร์ค - ดิวตี้ฟรี – ถ่ายรูปกับปูซาน ทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง – ตลาดปลาจากัลชี - อุทยานแทจงแด - ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
 • 30 มิ.ย. 2567 - 4 ก.ค. 2567
 • 1 ก.ค. 2567 - 5 ก.ค. 2567

เกาหลี โซล เอาใจสายช้อปปิ้ง 5วัน 3คืน

ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ซูวอน – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซอง - CAFE PALETSCENT – ถ่ายรูปกับตึกที่สูงที่สุดของเกาหลี “ ล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ ” – ช้อปปิ้งห้างล็อตเต้มอลล์ - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปกับมหาลัยอีฮวา – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

ราคาเริ่มต้น 16,999.-
 • 3 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567
 • 6 ก.ค. 2567 - 10 ก.ค. 2567
 • 10 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567
 • 13 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567
 • 17 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567
 • 20 ก.ค. 2567 - 24 ก.ค. 2567
 • 24 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
 • 27 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567

แสดง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ