dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

รัสเซีย

รัสเซีย 9 วัน (TG )

มอสโคว์ – ซากอร์ส – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เครมลิน-จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เขาสแปโรว์ – พิพิธภัณฑ์รัสเซี่ยน-วิหารโฮลีทรินิตี้-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังพุชกิ้น – เรือรบออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-วังยูซูปอฟ-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล

รัสเซีย – มอสโคว์ –ซากอร์ส 6 วัน (QR)

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน-พิพิภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์-ซากอร์ส –สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-รถไฟใต้ดิน-ถนนอารบัต-วิหารเซนต์ซาเวียร์

รัสเซีย 6 วัน (KC)

มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – พระราชวังนิโคลัส – ระบำพื้นเมือง-วิหารเซนต์ไอแซค – เรือออโรร่า – พระราชวังแคทเธอรีน – มอสโคว์-จัตุรัสแดง – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ระฆังพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ละครสัตว์ RUSSIAN CIRCUS-สถานีรถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – วิคทอรี่ปาร์ค – เนินเขาสแปร์โร่ – จัตุรัสแดง

แกรนด์รัสเซีย 7 วัน

มอสโคว์ เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด ถนนอารบัท วิหารเซ็นต์บาซิล วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค พระราชวังนิโคลัส พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล


แสดง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176