แพคเกจทัวร์

รายละเอียด

ไหว้พระเสริมดวง ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน

-วิคตอเรียพีค - Repulse Bay – จิมซาจุ่ย
- Avenue of Star - A Symphony of Lights
-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
– โรงงานเครื่องประดับ – ร้านปี่เซี่ยะหยก
- เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ -วัดนางชีฉีหลิน
- วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360
องศา – นมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่หลิน

ราคาเริ่มต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.-

รายละเอียด

ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5วัน 4คืน

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดกวนอู
– หมู่บ้านสายรุ้ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
– วัดหลงซานซื่อ - ตลาดซีเหมินติง
- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิว
– ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - กิจกรรม DIY ขนมเค้กสับปะรด

*โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

ราคาเริ่มต้น สอบถามเพิ่มเติม.-


แสดง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ