dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น

ฮ่องกง- เซินเจิ้น - นองปิง 4 วัน 3 คืน (HX)

ฮ๋องกง - วัดแชงกุง - หาดรีพลัสเบย์ - เจ้าแม่กวนอิม - พระใหญ่เกาะลันเตา - นองปิง 360 องศา - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Luwu Center - หมู่บ้านวัฒนธรรม - ชมโชว์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน4วัน3คืน (FD)

ฮ่องกง – นั่งกระเช้า (พระใหญ่นองปิง ) – ช๊อปปิ้งซิติ้เกทต์ – วิคเทอเรียพีค – อ่าวรีพลัสเบย์ (วัดเจ้าแม่กวนอิม ) วัดแชกุง – ช้อปปิ้งฮ่องกง – มาเก๊า วิหารเซ็นปอล-เซนาโด้สแควร์

ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน(RJ)

ฮ่องกง- วิคทอเรียพีค-อ่าววิคทอเรีย - Repulse Bay-เมืองจำลอง (จิ่งซิ่วกงหยวน(-ศูนย์วัฒนธรรม-ช้อปปิ้งที่ หล่อหวูเซ็นเตอร์-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์พอล- THE VENETIAN RESORT

ฮ่องกง – มาเก๊า 3 วัน 2 คืน (TG)

ฮ่องกง – มาเก๊า - THE VENETIAN RESORT HOTEL-มาเก๊า – โบสถ์เซนต์ปอล – จัตุรัสเซนาโด้ – วัดอาม่า – ฮ่องกง - วิคตอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ -ฮ่องกง – เกาะลันเตา – นั่งกระเช้านองปิง – ช้อบปิ้งฮ่องกง

ฮ่องกง - มาเก๊า - เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FD )

มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์พอล – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เซนาโด้สแควร์ – The Venetian Macau Resort Hotel - เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง Lowu Center – Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรม China Folk Cultural Village + โชว์ -ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดชิหลิน – วัดแชงกงหมิว – Lamma Island - Avenue Of Star - A Symphony of Lights- กระเช้า Nhgong Ping 360 – วัดโป่หลิน – Citygate

ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (KQ)

ฮ่องกง –มาเก๊า- มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–วัดเจ้าแม่กวนอิม–โบสถ์เซ็นพอลล์- The Venetian –จูไห่-ผ่านชมถนนแห่งความรัก–สาวงามหวีหนี่-ช้อปกงเป่ย– เซินเจิ้น– ช้อปปิ้ง Lowu – หมู่บ้านวัฒนธรรม – โชว์ Splendid of China - ฮ่องกง –วิคทอเรียพีค –รีพัสเบย์ –วัดหวังต้าเซียน –อิสระช้อปปิ้งนาธาน

ฮ่องกง-มาเก๊า-นองปิง 3วัน 2คืน (EK)

ฮ่องกง-อะเวนิว ออฟสตาร์ -เกาะลันเตา กระเช้านองปิง–ไหว้พระใหญ่ วัดโป่วหลิน - มาเก๊า- เจ้าแม่กวนอิม -เซนาโด้สแควร์-โบส์ถเซ็นต์พอล – เดอะเวเนเชี่ยน

ฮ่องกง-มาเก๊า 3วัน 2คืน (EK)

วัดกังหัน (วัดแชกุง) วัดกังหัน-เทพเจ้าหวังต้าเซียน –มาเก๊า-เวเนเชี่ยน มาเก๊า – โบสถ์ เซ็นต์พอล – เซนาโด้ สแควร์ – วัดอาม่า


แสดง 8 จากทั้งหมด 17 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176