dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

ไต้หวัน

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (CI)

อาบน้ำแร่ / นั่งรถไฟหัวจรวด / พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง / ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมงาน FLORA EXPO / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหารพิเศษ!! ขาปูอลาสก้า / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ล้าน / เสี่ยวหลงเปา

ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (CI)

อาบน้ำแร่ / นั่งรถไฟหัวจรวด / ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา /ชมงาน FLORA EXPO / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / อุทยานอาหลีซัน / ป่าสน 2,000 ปี อาหารพิเศษ!! อาหารพื้นเมือง / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ล้าน / บุฟเฟ่ต์สเต็ก

ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (CI)

อาบน้ำแร่ / นั่งรถไฟหัวจรวด / ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมงาน FLORA EXPO / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / อุทยานอาหลีซัน / ป่าสน 2,000 ปี อาหารพิเศษ!! อาหารพื้นเมือง / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / ภัตตาคาร 200 ล้าน / บุฟเฟ่ต์สเต็ก


แสดง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176