dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

พม่า

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน

ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี เจดีย์โบตาทอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี พระธาตุชเวมอดอร์ พระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง เมืองสิเรียม พระเจดีย์กลางน้ำไจ้หม่อวน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตเทพทันใจ โชว์พื้นเมือง

พม่า หงสาวดี พุกาม มันฑะเลย์ อินเลย์ 6 วัน 5 คืน

นมัสการ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวลีกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระมหามัยมุณี พระธาตุอินแขวน ย่างกุ้งหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียง เจดีย์โบตะทาวน์ พระพุทธไสยาสน์ มัณฑเลย์ เมืองอมรปุระ พระราชวังมัณฑเลย์ ทะเลสาบอินเล วัดบัวเข็ม

พม่า หงสาวดี ไจก์ติโย พุกาม มัณฑะเลย์

พระเจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง เมืองหงสาวดี ไจก์ติโย พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองมัณฑะเลย์ พระมหามุนี สะพานอูเบียน พระราชวังมัณฑะเลย์ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

เจดีย์เจ๊าทัตจี พระเจดีย์โบตะตอง เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง วัดอนันดา มณั ฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ ทะเลสาบคองตามัน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี วัดกุสินารา

พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน อินเล 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ทะเลสาบอินเล มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอตอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระหินอ่อน ชมปางช้างเผือก

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน

ย่างกุ้ง พระเจดีย์โบตะตอง เทพทันใจ เมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดาง มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระวัดมหากันดายงทะเลสาบคองตามันพระราชวังมัณฑะเลย ์นมัสการพระมหามัยมุนี

ย่างกุ้ง อินเล 4 วัน 3 คืน

ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจาทัตจี พระเจดีย์โบตะตอง เทพทันใจ ชมโชว์การะเวก ตองยี ทะเลสาบอินเล นมัสการพระบัวเข็ม ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองชาวอินตา

แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองลา

เชียงราย แม่สาย ท่าขี้เหล็ก วัดจินตะ พระนอน พิพิธภัณฑ์ ตลาดเมืองลา เชียงตุง วัดมหาเมี๊ยะมุนี วัดพระแก้ว วัดหัวข่วง วัดจอมคำ วัดเชียงยืน ประตูเมืองเก่า สุสานเจ้าฟ้าไทยเขิน วัดพระยืน ตลาดเชียงตุง ท่าขี้เหล็ก


แสดง 8 จากทั้งหมด 11 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176