โปรโมชั่น

รายละเอียด

จอร์เจีย ทบิลิซี่ กูดาอูรี ไซห์นากี ควาเรลี 8วัน 5คืน

ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ทรีนิต - สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบาน

ราคาเริ่มต้น 49,990.-

GULF AIR

 • 26 เม.ย. 2567 - 3 พ.ค. 2567
รายละเอียด

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง 4 วัน 3 คืน (อิสระ 1 วัน)

Avenue of Stars – A Symphony of Lights - วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท

ราคาเริ่มต้น 19,990.-

Cathay Pacific

 • 19 เม.ย. 2567 - 22 เม.ย. 2567
 • 20 เม.ย. 2567 - 23 เม.ย. 2567
รายละเอียด

ฮ่องกง นองปิง รีพลัสเบย์ วิตอเรียพีค 4 วัน 2 คืน (อิสระ 1 วันเต็ม)

นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค– Avenue of Stars - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท

ราคาเริ่มต้น 16,990.-

Hong Kong Airlines

 • 19 เม.ย. 2567 - 22 เม.ย. 2567
 • 20 เม.ย. 2567 - 23 เม.ย. 2567
รายละเอียด

ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร ชิบะซากุระ 6วัน 4คืน (อิสระ 1 วัน)

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ-อาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ- บ่อน้ำสีฟ้า - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอสฮิกาชิโมโกโตะหรือชิบะซากุระ -สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ - อิออน มอลล์ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - DUTY FREE - ทานุกิโคจิ

ราคาเริ่มต้น 49,990.-

Thai Airways

 • 14 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
รายละเอียด

ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5วัน 3คืน

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนโอโดริ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาวะ- บ่อน้ำสีฟ้า - น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - -สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ - อิออน มอลล์ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - DUTY FREE - ทานุกิโคจิ

ราคาเริ่มต้น 45,990.-

Thai Airways

 • 18 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
 • 25 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
รายละเอียด

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระใหญ่หงาทัตจ

ราคาเริ่มต้น 11,990.-

Myanmar Airlines

 • 13 เม.ย. 2567 - 15 เม.ย. 2567
รายละเอียด

ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี 5 วัน 4 คืน

วัดต้าซี – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – โรงละครแห่งชาติไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ซีเหมินติง – บูราโนแห่งไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ราคาเริ่มต้น 20,990.-

STARLUX AIRLINES

 • 22 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567
รายละเอียด

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ 6 วัน 5 คืน

ทะเลสาบเต๋อซี - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง - ทะเลสาบแพนด้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สวนดอกไม้ไห่ตี้ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – วัดต้าฉือ

ราคาเริ่มต้น 21,990.-

THAI LION AIR

 • 19 เม.ย. 2567 - 24 เม.ย. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 10 รายการ