จีน

จีน ฉงชิ่ง อู่หลง เล่อซาน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 8วัน 6คืน

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้วอู่หลง – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า - ทะเลสาบเต๋อซี - จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่

ราคาเริ่มต้น 29,990.-
 • 21 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567

จีน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกีล่า (นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง-ฟรีวีซ่า) 5 วัน 4 คืน

เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น - วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง - วัดหยวนทง

ราคาเริ่มต้น 29,990.-
 • 30 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567

จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี 7วัน 5คืน

อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์ – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า - สะพานหนานเฉียว – การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า - ภูเขาสี่ดรุณ - หุบเขาชวงเฉียวโกว - จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ถนนไทกู่หลี่ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่

ราคาเริ่มต้น 24,990.-
 • 16 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 10 ส.ค. 2567 - 16 ส.ค. 2567
 • 10 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 25 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
 • 29 ต.ค. 2567 - 4 พ.ย. 2567

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ 6วัน 4คืน

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน – แพนด้ายักษ์ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สะพานโบราณ

ราคาเริ่มต้น 23,990.-
 • 13 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
 • 18 ธ.ค. 2567 - 23 ธ.ค. 2567
 • 19 ธ.ค. 2567 - 24 ธ.ค. 2567
 • 27 ธ.ค. 2567 - 1 ม.ค. 2568
 • 28 ธ.ค. 2567 - 2 ม.ค. 2568
 • 29 ธ.ค. 2567 - 3 ม.ค. 2568
 • 30 ธ.ค. 2567 - 4 ม.ค. 2568

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 5คืน

ทะเลสาบเต๋อซี - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – เมืองโบราณลั่วไต้ - วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – วัดต้าฉือ

ราคาเริ่มต้น 23,990.-
 • 4 ก.ย. 2567 - 9 ก.ย. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 11 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
 • 18 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
 • 25 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 26 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567

จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร 6 วัน 5 คืน (ไม่ลงร้าน)

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง - อุทยานจางเจียเจี้ย – ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง – หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์ – เทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย

ราคาเริ่มต้น 23,990.-
 • 3 พ.ค. 2567 - 8 พ.ค. 2567
 • 12 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
 • 15 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
 • 19 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
 • 22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
 • 24 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
 • 26 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
 • 29 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
 • 31 พ.ค. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
 • 2 มิ.ย. 2567 - 7 มิ.ย. 2567
 • 5 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567
 • 7 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
 • 12 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาเสือกระโจน – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ซุ ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิง - สวนน้ำตกคุนหมิง

ราคาเริ่มต้น 22,990.-
 • 16 พ.ค. 2567 - 21 พ.ค. 2567
 • 30 พ.ค. 2567 - 4 มิ.ย. 2567
 • 27 มิ.ย. 2567 - 2 ก.ค. 2567
 • 4 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 22 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 29 ส.ค. 2567 - 3 ก.ย. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 24 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ 6 วัน 5 คืน

ทะเลสาบเต๋อซี - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง - ทะเลสาบแพนด้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้า – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สวนดอกไม้ไห่ตี้ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – วัดต้าฉือ

ราคาเริ่มต้น 22,990.-
 • 19 เม.ย. 2567 - 24 เม.ย. 2567
 • 26 เม.ย. 2567 - 1 พ.ค. 2567
 • 3 พ.ค. 2567 - 8 พ.ค. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 26 รายการ