dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

จีน

จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-กวางเจา 5 วัน 4 คืน (CZ)

กวางเจา–จางเจียเจี้ย–เขาเทียนจื่อซาน–เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว–สวนจอมพลเฮ่อหลง–ภาพเขียน10 ลี้-เมืองฟ่งหวง–เมืองโบราณฟ่งหวง–ล่องเรือถั่วเจียง-จางเจียเจี้ย–เทียนเหมินซาน–ช้อปปิ้งกวางเจา

เฉินตู-เล่อซ่าน-ง๊อไบ้-ซุ่ยหนิง 5 วัน 4 คืน (TG)

เฉินตู-ล่องเรือชมหลวงพ่อเล่อซาน-เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง (โดยกระเช้า) นมัสการองค์ผู่เสียน-วัดเป้ากั๋ว-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ซุ่ยหนิง-วัดกว่างเต๋อซื่อ ล่องเรือไหว้เจ้าแม่กวนอิม-ซุ่ยหนิง-พิพิธภัณฑ์กังไสสมัยราชวงศ์ซ่ง ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า -โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศาลเจ้าสามก๊ก

เฉินตู – จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน (TG)

เฉินตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-อุทยานหวงหลง-จิ่วจ้ายโกว-โชว์ธิเบต-ทะเลสาบกระจก-ทะเลสาบห้าสี-น้ำตกธารไข่มุก-โขว์ธิเบต-วัดเป่าเอิน-พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม-ศาลเจ้าสามก๊ก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนจิ่นหลี่ลู่

จิ่วจ้ายโกว – หวงหลง – เล่อซาน – ง้อไบ้ 8 วัน 7 คืน (TG)

เฉินตู – ศูนย์วิจัยแพนด้า – เหมียนหยาง- ผิงหวู่ – วัดเป้าเอิน – จิ่วจ้ายโกว – โชว์ทิเบต – อุทยานหวงหลง –วังแพะเขียว – หลวงพ่อโตเล่อซาน – วัดเป้ากั๋ว – ง้อไบ้– ยอดจินติ่ง – นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียน- เฉินตู – ศาล 3 ก๊ก – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก– วัดมัญชุศรี

ซีอาน-ลั่วหยาง-เติงฟง-ไคฟง-เจิ้งโจว 6 วัน 5 คืน (CZ)

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์ทหารม้าดินเผา – อุทยานหัวชิงฉือ-สรงน้ำหยางกุ้ยเฟย-ถ้ำพระหลงเหมิน- สุสานกวนอู-วัดเส้าหลิน-โชว์กังฟู-ศาลเปาบุ้นจิ้น-ตำหนักมังกร-เจดีย์เหล็ก-นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง –โชว์ระบำถังเล่อกง

คานาสือ – อูหลู่มู่ฉี 7 วัน 6 คืน (CZ)

อูหลู่มู่ฉี -เมืองสือเหอจือ- พิพิธภัณฑ์ทหาร - เมืองคาร์ลามาร์- เมืองผีอูเหอเอ่อ – เมืองเบอร์จิ้น – คานาสือ - อุทยานคานาสือ – ล่องเรือชมทะเลสาบคานาส – ศาลาชมปลา - เมืองเบอร์จิ้น- ธารน้ำห้าสี – เมืองคาร์ลามาร์ - เมืองอูหลู่มู่ฉี- สวนหงซาน – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – เอ้อเต้าเฉียว - โชว์ระบำพื้นเมืองซินเจียง – กวางเจา

มองโกเลียใน ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น เปาโถว 7 วัน 6 คืน (CA)

ปักกิ่ง - สนามรังนก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง– ฮูเหอเฮ่าเทอะ(โฮฮอท)– วัด 5 เจดีย์ – วัดต้าเจา - สุสานหวังเจาจวิน -ทุ่งหญ้าเก๋อเกิ้น – ชมมวยปล้ำ - แข่งม้า -เก๋อเกิ้นถ่าลา - สุสานเจงกีสข่าน-ตงเซิ่ง– เสี่ยงซาวาน - อู่ตังเจา – เปาโถว-ปักกิ่ง-วัดระฆังหลวง- ตลาดรัสซีย

เซียะเหมิน – เซียงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (TG)

เซียะเหมิน – เกาะเปียโน – สวนดอกไม้ซูจวง - พิพิธภัณฑ์เปียโน สวนเอ๋าหยวน – วัดหนานผู่โถว – เซี่ยงไฮ้ – สวนอวี้หยวน อุโมงค์เลเซอร์ – หอทีวีไข่มุก – รถไฟพลังแม่เหล็ก


แสดง 8 จากทั้งหมด 22 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176