สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์เเลนด์ จุงเฟรา เซอร์แมท 8วัน 5คืน บินตรง

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ -หมู่บ้านเซอร์แมท - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - ทะเลสาบเบลาเซ – ปราสาทชิลยอง - รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น - ศาลาไทย - บ่อหมีสีน้ำตาล – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – ถนนบานโฮฟซตราเซอร์

ราคาเริ่มต้น 122,888.-
 • 20 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 3 ยอดเขา 8วัน 5คืน บินตรง

ชมวิวบนยอดเขา Harder Klum - ช้อปปิ้ง Kirchofer – ขึ้นกระเช้ายอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – ปราสาทชิลยอง- รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz – Lohri AG Store – น้ำตกไรน์ - The Rathaus - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราเซอร์

ราคาเริ่มต้น 111,888.-
 • 23 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
 • 28 พ.ย. 2567 - 5 ธ.ค. 2567
สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์เเลนด์ จุงเฟรา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค 8วัน 5คืน

ศาลาไทย - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน – นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาจุงเฟรา -ปราสาทน้ำแข็ง - น้ำตกชเตาบ์บาค -ทะเลสาบเบรียนซ์ - สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Lohri AG Store – มหาวิหารซังกัลเลน – น้ำตกไรน์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ –ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์

ราคาเริ่มต้น 84,888.-
 • 16 ต.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567
 • 30 ต.ค. 2567 - 6 พ.ย. 2567
สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์เเลนด์ เจนีวา เซอร์แมท จุงเฟรา ลูเซิร์น ซูริค 8วัน 5คืน

บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น – ทะเลสาบเจนีวา – จัตุรัส Place des Nations - ศาลาไทย - รูปปั้นชาลี แชปลิน – ปราสาทชิลยอง – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Lohri AG Store – น้ำตกไรน์ –โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์

ราคาเริ่มต้น 85,888.-
 • 29 พ.ย. 2567 - 6 ธ.ค. 2567
 • 3 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
 • 29 ธ.ค. 2567 - 5 ม.ค. 2568
สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซียร์ เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค 7วัน 4คืน

ทะเลสาบเจนีวา - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน - นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 – นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – น้ำตกไรน์ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์

ราคาเริ่มต้น 69,888.-
 • 13 พ.ย. 2567 - 19 พ.ย. 2567
 • 4 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567
สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์เเลนด์ จุงเฟรา เซอร์แมท 8 วัน5 คืน

บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุเจ็ดโด้ – ศาลาไทย – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – ปราสาทชลยอง – แมททอร์ฮอร์น - กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - ยอดเขาริกิ – น้ำตกไรน์ - ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ

ราคาเริ่มต้น 89,999.-
 • 24 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567
สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7วัน 4คืน

อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบลูเซิร์น – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – ธารน้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ปราสาทชิลยอง – เทือกเขากอร์เนอร์แกรต – วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

ราคาเริ่มต้น 89,990.-
 • 7 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
 • 21 พ.ย. 2567 - 27 พ.ย. 2567
สวิตเซอร์แลนด์
รายละเอียด

สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 9วัน 6คืน

อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบลูเซิร์น – ชวาเน่นท์พลัทซ์ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง - บ่อหมีสีน้ำตาล – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ส้อมยักษ์ – มหาวิหารโลซานน์ – บันไดไม้โบราณ - น้ำพุเจ็ทโด้ – สวนชาร์แดงอองเกล – ทะเลสาบเจนีวา – โบสถ์เซนต์ปิเตอร์

ราคาเริ่มต้น 79,990.-
 • 30 พ.ค. 2567 - 7 มิ.ย. 2567

แสดง 8 จากทั้งหมด 8 รายการ