โอซาก้า

โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น เกียวโต กุโจ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน 3คืน

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าชม) – Mitsui Outlet Park Shiga Ryuo – กิฟุ - ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่อาราชิยามะ - สะพานโทเก็ตสึโคะบาชิ Bridge – วัดคิโยมิสุเดระ – โอซาก้า – Duty free – อิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 39,888.-
 • 25 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน

ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet Park Shiga Ryuo - กิฟุ - ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น 26,888.-
 • 4 ก.ค. 2567 - 8 ก.ค. 2567
 • 11 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567
 • 18 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 15 ส.ค. 2567 - 19 ส.ค. 2567
 • 22 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567
 • 29 ส.ค. 2567 - 2 ก.ย. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 9 ก.ย. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 16 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 23 ก.ย. 2567
 • 26 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 2 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567
 • 4 ต.ค. 2567 - 8 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 23 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
 • 25 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ 5วัน 3คืน (อิสระ 1 วันเต็ม)

วัดคิโยมิสุเดระ- ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free – อาราชิยาม่า – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – อามาโนะฮาชิดาเตะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - อิซุมิซาโนะ

ราคาเริ่มต้น 25,888.-
 • 5 ก.ค. 2567 - 9 ก.ค. 2567
 • 19 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
 • 26 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
 • 2 ส.ค. 2567 - 6 ส.ค. 2567
 • 16 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 30 ส.ค. 2567 - 3 ก.ย. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 13 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
 • 20 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567
 • 3 ต.ค. 2567 - 7 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
 • 24 ต.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 7วัน 4คืน (อิสระ 1 วันเต็ม)

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) Mitsui Outlet Park Shiga Ryuo - กิฟุ - ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดทอง - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ราคาเริ่มต้น 39,888.-
 • 17 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
 • 24 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน (อิสระ 1 วัน)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - อิออน มอลล์ - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ดิวตี้ ฟรี - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท

ราคาเริ่มต้น 25,990.-
 • 29 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
 • 18 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 19 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 26 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 26 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ 5 วัน 3 คืน (ฟรีเดย์ 1 วัน)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - อิออน มอลล์ - คามิโคจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - วัดคิโยมิสึ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท

ราคาเริ่มต้น 39,990.-
 • 9 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

โอซาก้า เกียวโต คามิโคจิ นาโกย่า 5 วัน 3 คืน

วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า - นาบานะโนะซาโตะ - คามิโคจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนมอลล์ - วัดคิโยมิสึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ ฟรี - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าเล็ท

ราคาเริ่มต้น 33,990.-
 • 27 เม.ย. 2567 - 1 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567

แสดง 7 จากทั้งหมด 7 รายการ