dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

กัมพูชา

เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (รถ)

อรัญประเทศ ตลาดโรงเกลือ ด่ายชายแดนไทย - กัมพูชา ปอยเปต เมืองเสียมเรียบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม นครธม นครวัด ชมพระอาทิตย์ตกพนมบาแค็ง ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง

นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (PG)

เมืองเสียมเรียบ ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรม เมืองพระนครธม นครวัด ชมพระอาทิตย์ตกพนมบาแค็ง ตลาดซาจ๊ะ โตนเตสาบ ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร

พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม 4 วัน 3 คืน

พระโค บากอง นครธม บายน พนมบาแค็ง บันทายสรี แปรรูป ตาพรหม นครวัดเสียมเรียบ พนมเปญ โตนเลสาบ พระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกัมพูชา


แสดง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176