dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

เวียดนาม

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด ญาจาง 5 วัน 4 คืน

โฮจิมินห์ ญาจาง เกาะหอนจง ปราสาทจาม Po Nagar ช้อปปิ้งตลาดญาจาง ดาลัด นั่งเคเบิ้ลคาร์ เจดีย์ตึ๊กลาม น้ำตกดาลันตา วังฤดูร้อน กษัตริย์บ่าวด่าย หุบเขาแห่งความรัก ช้อปปิ้งตลาดดาลัด ดาลัด ญาจาง ผ้าปัก XQ club เล่นนำชายหาดญาจาง นอนรถไฟ โฮจิมินห์ ทำเนียบเอกราช มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม พิพิธภัณฑ์ สงคราม

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ วุงเตา อุโมงค์กุจี 4 วัน 3 คืน

เมืองวุงเตา พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์เบ๋าได๋ วัดปลาวาฬ วัดเนี๊ยดบานติงห์ซา ทำเนียบประธานาธิบดี มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม กรมไปรษณีย์กลาง วิหารกาวดาย อุโมงค์กู่จี ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน เมืองดาลัทสวนดอกไม้ดาลัท เคเบิลดาลัท วัด Truc Lam Thien Vien ทะเลสาบ Tuyen Lam วังฤดูร้อนกษัตริย์บ๋าวดาย บ้านการ์ตูน หุบเขาแห่งความรัก น้ำตกเปรน ช้อปปิ้งตลาดดาลัทภุเขา Mong Mo โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ไปรษณีย์กลาง ศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งตลาดเบนแทง

ฮานอย ฮาลองเบย์ นานหนิง กุ้ยหลิน 7 วัน 6 คืน

เมืองนานหนิง มณฑลกวางสี เขาชิงซิ่วซาน เจดีย์ 9 ชั้น สวนมิตรภาพ ไทย จีน วัดไทยที่สร้างขึ้นโดยชาวขอนแก่น เมืองกุ้ยหลิน เขาวงช้าง เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ถ้ำขลุ่ยอ้อ ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดิน เมืองลับแล ถ้ำเงิน เดินทางกลับหยางซั่ว ฮานอย ชมหุ่นกระบอกน้ำสุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ชมทะเลสาบคืนดาบ วัดเนินหยก วิหารวรรรกรรม

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 5 คืน ( ใหม่ นั่งกระเช้ายอดเขาบานาฮิลล์ )

เวียดนาม มุกดาหาร สะหวันเขต ลาวบาว ดงฮา อุโมงค์วินห์ม็อค เว้ วัดเทียนมู่ พระราชวัง สุสานไคดิงห์ ดานัง นั่งกระเช้ายอดเขาบานาฮิลล์ ฮอยอัน เมืองโบราณ สะพานญี่ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดดงบา ล่องเรือแม่น้ำหอม

แกรนด์เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 6 วัน 5 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่จูบกัน ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ เวียดนามกลาง เว้ เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังหลวง สุสานไคดิงห์ ดานัง ฮฮยอัน เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ หวุงเต่า วัดปลาวาฬ อุโมงค์คูชิ ตลาดเบนถันห์ ล่องแม่น้ำไซง่อน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ลาวไค ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน

ฮานอย นิงห์บิงห์ ถ้ำตัมก๊ก ล่องเรือฮาลองบก วิหารวรรณกรรม วัดหง๊อกเซิน สระคืนดาบ สุสานโฮจิมินต์ บ้านลุงโฮจิมินต์ เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินต์ ทะเลสาบตะวันตก โชว์หุ่นกระบอกน้ำ นั่งรถไฟไปซาปา ลาวไค น้ำตกซิลเวอร์ ภูเขาปากมังกร หมู่บ้านม้ง ช้อปปิ้งตลาดซาปา นั่งรถไฟกลับฮานอย นิงห์บิงห์ ถ้ำตัมก๊ก ล่องเรือฮาลองบก

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ฮานอย ล่องเรือฮาลองเบย์ เขาไก่ชน ถ้ำเทียนชุง หมู่บ้านประมง หมู่บ้านปักผ้า นิงห์บิงห์ ถ้ำตัมก๊กล่องเรือฮาลองบก วิหารวรรณกรรม วัดหง๊อกเซิน สระคืนดาบ สุสานโฮจิมินต์ บ้านลุงโฮจิมินต์ เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินต์ ทะเลสาบตะวันตก โชว์หุ่นกระบอกน้ำ


แสดง 8 จากทั้งหมด 11 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176