โอกินาว่า

โอกินาว่า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4คืน 3วัน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – ผามันซาโมะ – หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ - ปราสาทชูริ – ดิวตี้ฟรี – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด – โรงงานแก้ว – ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์

ราคาเริ่มต้น 28,888.-
 • 3 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567
 • 5 ต.ค. 2567 - 8 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
โอกินาว่า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4วัน 3คืน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ – ผามันซาโมะ – หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ - ปราสาทชูริ – ดิวตี้ฟรี – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด – โรงงานแก้ว – ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ – อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์

ราคาเริ่มต้น 25,888.-
 • 18 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567
 • 20 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
 • 27 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
 • 3 ส.ค. 2567 - 6 ส.ค. 2567
 • 24 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 26 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567

แสดง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ