dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

ญี่ปุ่น

โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว 6 วัน (TG)

โอซาก้า – เกียวโต – ปราสาททอง – วัดน้ำใส - วัดชิโอนิน – ชินคันเซน – นาโกย่า ตลาดเช้า - ทาคายาม่า – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ – คานาซาว่า-เทือกเขาเจแปนแอลป์ – ดอยมุโรโด – เขื่อนคุโรเบะ – คาวากูจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุซ่ะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

โอซาก้า -เกียวโต –นารา – โกเบ 5 วัน (TG)

คันไซ-นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – โอซาก้า-สนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์ – คันไซ

โอซาก้า - เกียวโต - โตเกียว 6 วัน 5 คืน (TG)

โอซาก้า - เมืองนารา - วัดไทไดจิ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ-เมืองโตโยฮาชิ-เล่นหิมะ-นากาโน่ - เมืองโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมง - นั่งรถไฟชินคันเซน - เมืองโตเกียว วัดอาซะกุซ่า – ชินจูกุ-โตเกียว ดิสนีย์แลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่

โอซาก้า – โตเกียว – ฟูจิเทน สโนว์ รีสอร์ท 6 วัน 4 คืน (TG)

โอซาก้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ เมืองนาโงย่า-รถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา – เล่นหิมะ ณ ฟูจิเท็น รีสอร์ท อาบน้ำแร่-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ เมืองโตเกียว - วัดอาซะกุซ่า – ชินจูกุ-ดิสนีย์แลนด์

โอซาก้า - เกียวโต 6 วัน 5 คืน (TG)

โอซาก้า - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – เมืองนาโงย่า-นากาโน่ - เมืองโยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเมง - นั่งรถไฟชินคันเซน – เมืองโตเกียว - วัดอาซะกุซ่า – ชินจุกุ-ดิสนีย์แลนด์

เกาะฮอกไกโด เล่นลานสกี 6 วัน 3 คืน (JL)

ฮาเนดะ - อาซาฮิคะวะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกินตะ - น้ำตกริวเซอิ – โซอุนเคียว-บิเอ - เมือง โทมามุ-ลานหิมะ - ซัปโปโร - โอโดริ ปาร์ค - ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ โคจิ-นาฬิกาไอน้ำโบราณ - วัดเซนโซจิ - ถนนนาคามิเซะ – ช้อปปิ้งย่านดังชินจุกุ

ฟุกุโอกะ – เฮ้าส์เทนบอช 6 วัน 4 คืน (TG)

เมืองฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – บ่อน้ำแร่จิโคกุ – เมืองเบปปุ-นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอะโสะ – เมืองคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้-เมืองซาเซโบะ – เฮ้าส์เทนบอช-เมืองซาเซโบะ – เมืองนางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งเท็นจิน

นิกโก้-เซนได – โตเกียว 7 วัน 4 คืน (JL)

เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – พิพิธภัณฑ์ภาพแสนกล – เมืองคินูกาวะ-เอโดะวันเดอร์แลนด์ – ปราสาทซึรุงะ – อิซากะ ออนเซ็น -ชมซากุระที่สวนโอกิวาระ – เจ้าแม่กวนอิม – เซนได ( ช้อปปิ้ง ) -ฮิราอิซูมิ – วัดชูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเคย์ – มัตสึชิม่า -รถไฟชินคันเซ็น – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ


แสดง 8 จากทั้งหมด 16 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176