Slide background

Slide background

Slide background

โปรแกรมทัวร์ Hot Sale

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม


โปรแกรมทัวร์แนะนำ ประจำเดือนนี้

โอซาก้า
รายละเอียด

โอซาก้า เกียวโต นารา 5วัน 3คืน (อิสระ 1 วัน)

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - อิออน มอลล์ - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ดิวตี้ ฟรี - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท

ราคาเริ่มต้น 25,990.-
 • 29 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
 • 18 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567
 • 19 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567
 • 25 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567
 • 26 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567
 • 23 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567
 • 6 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 26 ก.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
 • 27 ก.ย. 2567 - 1 ต.ค. 2567
 • 9 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567
 • 11 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 16 ต.ค. 2567
 • 16 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 21 ต.ค. 2567
 • 18 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 26 ต.ค. 2567
โอซาก้า
รายละเอียด

โอซาก้า เกียวโต คามิโคจิ นาโกย่า 5 วัน 3 คืน

วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า - นาบานะโนะซาโตะ - คามิโคจิ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออนมอลล์ - วัดคิโยมิสึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ ฟรี - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าเล็ท

ราคาเริ่มต้น 33,990.-
 • 27 เม.ย. 2567 - 1 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – วัดซงจ้านหลิน – เมืองโบราณแชงกรีล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน - วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิง - สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้

ราคาเริ่มต้น 19,990.-
 • 28 เม.ย. 2567 - 3 พ.ค. 2567
 • 30 เม.ย. 2567 - 5 พ.ค. 2567
 • 2 พ.ค. 2567 - 7 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
 • 6 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567
 • 13 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
 • 20 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567
 • 27 มิ.ย. 2567 - 2 ก.ค. 2567
 • 5 ก.ย. 2567 - 10 ก.ย. 2567
 • 12 ก.ย. 2567 - 17 ก.ย. 2567
 • 17 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567
 • 19 ก.ย. 2567 - 24 ก.ย. 2567
 • 10 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
 • 12 ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567
 • 13 ต.ค. 2567 - 18 ต.ค. 2567
 • 15 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567
 • 17 ต.ค. 2567 - 22 ต.ค. 2567
 • 19 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
 • 22 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
 • 24 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
 • 26 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567

DUSIT TOUR WORLD

บริษัททัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว ศึกษาดูงาน จองตั๋ว ทำวีซ่า และอื่น ๆ

อ่านต่อ