กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพแห่งความประทับใจ จากกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 21-23 กันยายน 2566