dusittour@hotmail.com      (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
dusittour | ใบอนุญาตเลขที่ 11/07256

TOUR OUTBOUND   ท่องเที่ยวสุขใจ เหมือนไปกับเพื่อนสนิท

จีน

คุนหมิง - สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน (MU)

คุนหมิง – เชียงรุ้ง – สวนม่านถิง – สวนป่าดงดิบ – หมู่บ้านกาหลั่นป้า-วัดไทยใหญ่-กระเช้าข้ามลำน้ำโขง-ชม ภูเขาลิง-วัดหลวงเมืองลื้อ – คุนหมิง – ช้อปปิ้ง

เชียงราย – สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน ( รถ )

อ.เชียงของ–ด่านห้วยทราย–ด่านบ่อเต็น-สิบสองปันนา-ตลาดเช้าไทยลื้อ-หมู่บ้านกาหลั่นป้า–วัดไทยใหญ่ –นั่งกระเช้าข้ามโขง-สวนลิง-สวนป่าดงดิบ-วัดป่าเจ-สวนม่านทิง – การแสดงโชว์เมืองพาราณาสี

ซัวเถา เซิ้นเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน (MU)

ซัวเถา - แต้จิ๋ว – วัดไคหงวน -ไต่ฮงกง- เฮี่ยงบู่ซัว - เซินเจิ้น – หน้าต่างโลก-เซินเจิ้น - หลัวหูเซ็นตอร์ - กวางเจา – ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง- กวางเจา – ศูนย์สมุนไพร- ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องหนัง

ซัวเถา – เซี๊ยะเหมิน 6 วัน 5 คืน (TG)

เซียะเหมิน-ซัวเถา-ไฮตังม่า –ไต่ฮงกง- เอียงบู๊ซัว- ซัวเถา-วัดไคหยวน-สะพานคู่- วัดไทย – เมืองจางโจว- หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกาวิลเลจ-เซี๊ยะเหมิน – ช้อปปิ้งถนนจงซาน-กู่ล่างหยี่-สวนซู่จวง

กุ้ยหลิน -เตี๋ยฉ่าย-หลีเจียง-หยังซั่ว-ถ้ำเงิน 5 วัน 4 คืน (CZ)

กุ้ยหลิน– เขางวงช้าง – เขาเตี๋ยฉ่าย – ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เจดีย์เงินทอง– เมืองลับแล - ล่องหลีเจียง (หยังซั่ว – ฝู่รี่ - หยังซั่ว) – ถนนฝรั่ง-หยังซั่ว-ถ้ำเงิน-กุ้ยหลิน-เขาฝูโบว-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน (TG)

คุณหมิง - ต้าลี่ – เจดีย์สามองค์ - ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง- กระเช้าใหญ่ – เทือกเขาหิมะมังกร – อุทยานน้ำหยก – โชว์จางอวี้โหมว – เมืองโบราณต้าลี่- กำแพงเมืองโบราณ – คุนหมิง- วัดหยวนทง- ช้อปปิ้งคุนหมิง

คุนหมิง - ซีอาน – ลั่วหยาง – เจิ้งโจว 6 วัน 5 คืน (MU)

คุนหมิง – ซีอาน – กำแพงเมืองโบราณ – เมนูเกี้ยวซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง– สุสานมหารม้า – ลั่วหยาง– ถ้ำหลงเหมิน – สุสานกวนอู – เติงฟง – วัดเส้าหลิน – เจดีย์ป่า – โชว์กังฟูไคฟง – ศาลเปาปุ้นจิ้น – ศาลามังกร – ถนนราชวงศ์ซ่ง – เจดีย์เหล็ก – เจิ้งโจว – คุนหมิงคุนหมิง – เขาซีซาน – ช้อบปิ้ง

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีร่า 6 วัน 5 คืน (MU)

คุนหมิง – เมืองต้าลี่ – เมืองโบราณต้าลี่-ลี่เจียง – แชงกรีร่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ช่องแคบเสือกระโดด – เมืองโบราณจงเตี้ยน - วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ – เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง


แสดง 8 จากทั้งหมด 22 รายการ
   DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

DUSIT TOUR WORLD CO.,LTD

ปรึกษาเส้นทาง และโปรแกรมท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง เพื่อนให้ท่านให้ คุ้มค่า คุ้มเวลา และตรงใจท่านมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปเยี่ยมชมโปรแกรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่จัดเตรียมไว้ ให้สำหรับท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยว

  Recent Images
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม scandinavia trip
  Contact Us
  บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์จํากัด

ที่อยู่ 25/316 ซอยวัดกําแพง 10 ถนนพิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

Tel : (02) 9667173-5 , 081-7917072 , 089-0022764
Mail : dusittour@Hotmail.com , dusittour9@gmail.com
Fax : (02)9667176