Slide background

Slide background

Slide background

โปรแกรมทัวร์ Hot Sale

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม


โปรแกรมทัวร์แนะนำ ประจำเดือนนี้

โอซาก้า
รายละเอียด

ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส 6 วัน 4 คืน

วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้ายาซากะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ยิดเขาทาเทยาม่า - เจแปนแอลป์ - เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น 38,999.-
 • 7 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
 • 10 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
 • 14 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
 • 17 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
 • 21 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567
 • 24 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
 • 28 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567
ไต้หวัน
รายละเอียด

ไต้หวัน เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟ Disney 100 Years of Wonder Train ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินเติง

ราคาเริ่มต้น 18,999.-
 • 12 เม.ย. 2567 - 15 เม.ย. 2567
 • 14 เม.ย. 2567 - 17 เม.ย. 2567
 • 25 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
 • 19 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
 • 26 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
 • 2 มิ.ย. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
 • 23 มิ.ย. 2567 - 26 มิ.ย. 2567
 • 30 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567

จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว 4 วัน 3 คืน

เยือนถิ่นเจ้าสัวเสริมสิริมงคล นมัสการศาลเจ้าเสือองค์ไต่ฮงกง ขอพรองค์องค์ไฮตังม่า สักการะสุสานพระเจ้าตากสิน เที่ยวชมถนนคนเดินเมืองแต้จิ๋ว

ราคาเริ่มต้น 21,999.-
 • 6 เม.ย. 2567 - 9 เม.ย. 2567
 • 18 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567
 • 25 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567
 • 9 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567
 • 16 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567
 • 30 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567

ภาพแห่งความประทับใจ

ภาพแห่งความประทับใจจากดุสิตทัวร์เวิลด์

ดูทั้งหมด

DUSIT TOUR WORLD

บริษัททัวร์ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว ศึกษาดูงาน จองตั๋ว ทำวีซ่า และอื่น ๆ

อ่านต่อ